Log in interne diensten

Veiligheidsrichtlijnen

  • Het gebruik van deze diensten is strikt persoonlijk en wordt om die reden gelogd.
  • Alle binnen VDAB geldende bepalingen, voorschriften, policies e.d. rond gebruik van de toepassingen, dataveiligheid, vertrouwelijkheid v/d gegevens, wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, e.d. zijn onverminderd van toepassing.